IT infrastruktūra

Uzņēmuma IT infrastruktūra nav tikai serveri, datori un perifērijas iekārtas apvienotas vienotā tīklā. Šis jēdziens ir daudz plašāks – IT ir viens no rīkiem, kuru Jūs izmantojat, lai sakārtotu un attīstītu savu biznesu. Līdzīgi kā labs instruments, kas var būt par labu palīgu darbos, bet neprasmīgi ar to rīkojoties tikai kavē darbu veikšanu, tāpat arī Jūsu IT infrastruktūra var būt atbalsts Jūsu biznesā vai arī traucēt biznesa attīstībai. Lai IT nestu ieguvumus, kurus no tā gaida, to nepieciešams pareizi izvēlēties, izveidot, organizēt un uzturēt.

Katra informācijas tehnoloģiju servisa pamatā ir atbilstoša infrastruktūra, kas nodrošina tā darbību. Vai tas būtu e-pasts vai failu uzglabāšanas serviss, tam būs nepieciešams serveris, un, iespējams, disku masīvs, rezerves kopiju sistēma utt. Tādēļ Cadence piedāvā risinājumus un pakalpojumus jebkuram IT infrastruktūras līmenim neatkarīgi no tā, vai jums nepieciešam standarta infrastruktūras risinājumi – piemēram - operētājsistēmu izvietošana, autentifikācijas risinājumi, programmatūras pārvaldība un atjauninājumi, datortīkla risinājumi vai sarežģītāki infrastruktūras risinājumi - piemēram - virtualizācija, komunikācija, datu bāzu pārvaldība, datu masīvu veidošana utt. Minētie IT infrastruktūras līmeņi ir cieši saistīti ar drošības risinājumiem un pakalpojumiem, kā arī IT konsultāciju pakalpojumiem, kurus sniedz kompetenti Cadence profesionāļi.


IT uzturēšana

Pareiza uzturēšana - galvenais faktors darbības nepārtrauktībai

SIA „Cadence” piedāvā kvalitatīvus ārpakalpojumus saviem klientiem un mūsu izvēlētā pakalpojuma sniegšanas metodika un sistēma ļauj efektīvi vadīt speciālistus nodrošinot klientiem nepieciešamo pakalpojuma kvalitāti, kapacitāti un reakcijas laiku. Visi Cadence speciālisti ir ar ilggadēju darba pieredzi lielākajos Latvijas uzņēmumos un spēj operatīvi risināt vissarežģītākās problēmas, kas savukārt samazinās klienta iekārtu un darba dīkstāvi.

IT uzturēšanas ārpakalpojums iekļauj šādus darbus

datortehnikas darbaspējas atjaunošana

datoru un perifērijas iekārtu darbības optimizēšana

datu rezerves kopēšana

datoru profilaktiskā apkope

datortehnikas patēriņa materiālu piegāde

datoru atjaunošana, modernizācija

jaunu datoru uzstādīšana un pieslēgšana, kā arī esošo datoru un perifērijas iekārtu konfigurēšana

programmatūras uzstādīšana un atjaunošana (operētājsistēmas, pretvīrusu programmas, biroja programmatūras paketes, grāmatvedības programmas, grafiskās programmas, specializētās programmas, utt.)

serveru un serveru operētājsistēmu uzstādīšana un konfigurēšana, serveru administrēšana

interešu pārstāvēšana garantijas servisos, datoru piegāde garantijas servisiem un atpakaļ

datortehnikas pēcgarantijas remonts

konsultācijas par datortehnikas izmantošanas efektivitātes paaugstināšanu un optimizēšanu

konsultācijas par datortehnikas izvēli, jaunas datortehnikas piegāde

konsultācijas par standarta un speciālās programmatūras izvēli, programmu nodrošināšanas uzstādīšana

lietotāju konsultācijas datortehnikas un sistēmu lietošanas jautājumos


IT infrastruktūras izveide

IT infrastuktūras izveide tiek veikta atbilstoši klienta biznesa vajadzībām un prasībām, un tā paredz datortīklu tehniskā aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu, programmatūras instalēšanu un konfigurēšanu, nepieciešamo drošības pasākumu veikšanu. Kā arī varam piedāvāt turpmāku datortīklu un sistēmu apkalpošanu, profilaktiskās apkopes un atbalstu problēmu novēršanā, lai nodrošinātu klientam pilnvērtīgu biznesa darbību.

Mēs piedāvājam izveidot sakārtotu un pārskatāmu uzņēmumu IT infrastruktūru, kā arī piedāvājam sakārtot jau esošo, kā arī, bez šaubām, to dokumentēt atbilstoši vispārpieņemtajiem standartiem.

Ieskatieties arī: IT drošība un Datoru servisa pakalpojumi

datortīklu apkope IT administrēšana IT serviss

Lai pieteiktos pakalpojumam vai ir jautājumi, sazinieties ar mums!