IT drošība

Nosargāts klients - apmierināts klients

Mobilitāte un sociālie tīkli ir mūsdienu informācijas tehnoloģijas radītās iespējas, līdz ar portatīvu ierīču izmantošanu un aktivitāšu pieaugumu publiskajos tīklos, it īpaši bezvadu tīklos, tāpēc nozīmīgs un pat galvenais jautājums ir IT drošība visos tās aspektos – ir jānodrošina datu aizsardzība, informācijas sistēmu un datortīklu sankcionēta izmantošana, aizsargātu datu pārsūtīšanu internetā un lietotāju privātumu, kā arī jāveic datortīklu fiziskas aizsardzības pasākumi.

Cadence piedāvā saviem klientiem profesionālus drošības pakalpojumus un risinājumus, kas palīdz novērst drošības un datu noplūdes draudus organizācijā. Cadence speciālisti spēs ieteikt atbilstošāko risinājumu jūsu datu aizsardzībai un datoru drošībai gan aizsardzībā pret vīrusiem, gan arī nopietniem mēģinājumiem nelegāli izgūt jūsu datus.

datu aizsardzība datoru un tīklu drošība

Bezvadu savienojuma aizsardzība

Bezvadu tīkls sniedz daudz priekšrocības biroja darbībā, piemēram, iespēju izmantot tīkla resursus, piekļūt internetam ar Jūsu portatīvo datoru, plaukstdatoru vai viedtelefonu no jebkuras vietas birojā. Jūs neesat piesaistīti pie fiksētā darba galda ar datoru un Jūs brīvi varat izvēlēties, kur un kādā veidā strādāt ar datoru. Bezvadu tīkla galvenā problēma ir tā vieglā pieejamība. Tipisks bezvadu pieejas punkta signāls pārklāj rādiusu līdz 100 metriem, kas dod iespēju tam pieslēgties arī citiem cilvēkiem Jūsu tuvumā, tāpēc to nevajadzētu atstāt bez aizsardzības. Tīkls bez aizsardzības ir publiski pieejams, tas nozīmē, ka tīkla īpašnieks to pats ir atļāvis, tāpēc atstāt tīklu bez aizsardzības nav pats labākais risinājums, un labāk par to padomāt laicīgi. Tādejādi pastāv risks, ka trešajām personām ir iespēja netraucēti iekļūt uzņēmuma tīklā un piekļūt datortīkla resursiem, kas savukārt var radīt risku datu drošībai.

Pastāv virkne vispārīgi zināmu aizsardzības līdzekļu, kas spēj pietiekošā līmenī nodrošināt bezvadu tīkla aizsardzību un bieži vien nav nepieciešami būtiski papildu līdzekļi, lai uzņēmums varētu lietot drošu bezvadu tīklu, Cadence speciālisti pārzin tīkla drošības pamatus un spēs gan ieviest vienkāršus gan sarežģītus bezvadu tīkla drošības pasākumus.


Datortīkla drošība

Jebkurš dators, kas ir pieslēgts Internetam, var tikt pakļauts uzbrukumiem. Tādēļ tas ir jāaizsargā ar iespējamajiem pieejamajiem līdzekļiem. Visvienkāršākias un visizplatītākais datordrošības drauds ir datorvīrusi un kaitnieciskā programmatūra, pret šiem draudiem palīdz cīnīties pretvīrusu programmas vai arī „baltā saraksta” programmas. Izplatīti ir arī uzbrukumi gan datoriem gan tīklā saslēgtai IT infrastruktūrai ar mērķi iegūt saglabātos datus, šādā gadījumā jums spēs palīdzēt dažādas ugunsmūra un pieejas kontroļu sistēmas.

Pie drošības riskiem jāpieskaita mēstules jeb surogātpasts, šie nevēlamie komerciālā rakstura ziņojumi gan rada drošības draudus, jo bieži vien satur datorvīrusus, gan arī pazemina darba efektivitāti, jo darbiniekiem nākas pavadīt daudz laika tīrot pastkastes.

Lai cīnītos ar katru no šiem riskiem, kā arī citiem tik plaši neizplatītiem riskiem, Cadence speciālisti spēs ieteikt nepieciešamo risinājumu, kā arī ieviest to, lai sekmīgi aizsargātu Jūsu IT infrastruktūru no ārējiem draudiem.

Mēs piedāvājam dažādus vispusīgus tīkla aizsardzības risinājumus — no centralizēti pārvaldāmām drošības sistēmām līdz ārēji vadāmai drošības pārvaldībai. Mūsu mērķis ir nodrošināt progresīvākos drošības risinājumus, kas klientiem ļautu justies aizsargātiem pret jebkādu apdraudējumu.

Tīkla aizsardzības risinājumi palīdz uzturēt klientu tīklus bez vīrusiem un tārpiem, kā arī tos aizsargāt pret jebkādiem uzbrukumiem no interneta. Visu mūsu piedāvāto ielaušanās atklāšanas un novēršanas, novērtēšanas, integrētas apdraudējuma pārvaldības un tīmekļa satura filtrēšanas risinājumu galvenais mērķis ir nodrošināt netraucētu uzņēmuma tīkla darbību.


Drošības audits

Drošības auditu parasti veic mūsu speciālisti ar tehniskajām vai lietišķajām zināšanām par klienta IT līdzekļiem un uzņēmuma procesiem. Audita procesā ir iekļautas pamatpersonāla intervijas, trūkumu novērtējums, pastāvošo drošības noteikumu un kontroles pasākumu identificēšana un audita tvērumam atbilstošo IT līdzekļu pārbaude.


Parasti drošības audits ir būtiski nepieciešams, lai nodrošinātu pareizu drošības sistēmu darbību. Izmantojot profesionālu drošības auditu, ko veic ārēji speciālisti, arī var atklāt trūkumus esošajās klientu aizsardzības sistēmās. Citiem vārdiem, šāds pakalpojums noder, ieviešot arī jebkādas jaunas drošības sistēmas. Lai izvēlētos piemērotākās metodes un produktus, kas nodrošina atbilstību klientu drošības noteikumu prasībām, ir svarīgi veikt secīgu pašreizējā stāvokļa analīzi.

Ieskatieties arī: Datoru serviss un Serveru uzturēšana

Drošības audita mērķis ir novērtēt drošības riskus, kas var skart jebkuru uzņēmumu, kā arī novērtēt kontroles pasākumus vai pretlīdzekļus, ko uzņēmums ieviesis, lai mazinātu šos riskus.

Lai pieteiktos pakalpojumam vai ir jautājumi, sazinieties ar mums!